زنبور عسل

امام را پرسیدند از شیعیان ،فرمود به مثل زنبور عسل

زنبور عسل

امام را پرسیدند از شیعیان ،فرمود به مثل زنبور عسل

۴ مطلب با موضوع «اینستا» ثبت شده است

هرکسی از ظن خود شد یار او

رهبراز اعتماد به دستگاه دیپلماسی و برخی ایرادات در سفر می گوید یکی فقط اعتماد را تیتر می کند و دیگری فقط از ایراد ها می گوید اینها ره بر را خوب نشناخته اند

 

حال بد این روزهایم اصلا برای مذاکره با آمریکا نیست ،برای آنهایی است که به دم درخیمه رسیده اند و منتظر اند امام شان بگو ید برگردند ،واز آن بدتر عده ای که مذاکره را معامله شرف و نان می دانند ونه نرمش قهرمانانه و بسی از این معامله خوشحال اند

 


افتاده بود روی زمین پرواز نمی کرد برش داشتم بهش آب دادم و گذاشتمش روی شاخه درخت

الان حالم خیلی خیلی خوبه

وقال انسان

لعنت به رئیس کار خانه اسلحه سازی

مسلمانی مسلمان دیگر را می کشد و انسانی انسان دیگر را و تنها ذینفع رئیس کار خانه اسلحه سازی است