زنبور عسل

امام را پرسیدند از شیعیان ،فرمود به مثل زنبور عسل

زنبور عسل

امام را پرسیدند از شیعیان ،فرمود به مثل زنبور عسل

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

الف

این که من و چند تا بچه تهرانی بلند شویم چند صد کیلومتر وقت و پول هزینهکنیم. بلیط اتوبوس بخریم و برویم یک جای کشف نشده و به مردمش خدمت کنیم.وخیر سرمان آن روستاهایی که ،دستشویی ندارند ،دستشویی دار بشوند .و همین طور به ترتیب امکانات به روستاها اضافه شود همه روستاهامدرسه دار بشوند ،همه روستاها مسجد داشته باشند.وهزار و یک امکانات شهری دیگر. به جز این این که ما حس انسان دوستی مان را ماساژداده باشیم و فردا روز که خودمان از خودمان بپرسیم این همه سال عمرت را چه کار کرده ای می توانیم خودمان را گول بزنیم که من این همه به مردم کمک کردم چیز دیگری ندارد. توالت هایمان بعد از چند وقت چاهشان می گیرید و نمی شود حتی نزدیکش بشوی مسجد هایمان گرد و خاک می گیریدو باقی چیز ها هم همینطور از بین می روند .چرا ؟؟؟چون این چیز ها آنجا فرهنگ نشده چون ما جهادی رفته ایم و لی با خودمان برای مردم همه آن روستاها فرهنگ جهادی چشم روشنی نبردیم چون خواستیم همه کارها را خودمان کنیم و با مدل زشت شهری مان  همه چیز را بسازیمچون نپرسیدیم که آی اهل روستا شما چطور دست شویی می روید  منظورم این است که تقسیم بندی خانوداگی و قبیله ای شما طوری هست که بتوانید از یک توالت همه تان استفاده کنید. فکر نکردیم که مسجد را از مصالح همان روستا بسازیم مرد ها را تنبل تصور کردیم و ندانستیم که آنها هم فکر می کنند ما پول گرفته ایم همه این کارها را برایشان انجام دهیم و برویم.

ب

آن چند صد کیلومتر که بالاتر گفتم می شود یک جایی بین هرمزگان و کرمان و سیستان بلوچستان و اصلا همه این مختصات به کنار می شود یک جایی که آسمانش خیلی خیلی خیلی خیلی پیداست هم بالای سرمان روی سقف آسمان و هم توی چهره آفتاب سوخته بچه ها

ج

گروه جهادی هیئت هنر(عمار)و دانشگاه مذاهب(شهدای گمنام)قراره که اردوی جهادی عید رو با هم بروندو کارهای انجام دهند نه از ،جنس آن که در قسمت آ نوشتم کارهایی که قرار است بماند.

د

اگر خواستید کمک کنید:

6104-3370-5975-9124

احمد رضا اعلایی-بانک ملت

ه

نمک حرف های بالا هم میشود عکس ها که این پایین آمده