زنبور عسل

امام را پرسیدند از شیعیان ،فرمود به مثل زنبور عسل

زنبور عسل

امام را پرسیدند از شیعیان ،فرمود به مثل زنبور عسل

کم کم شروع می شود ماه عزای حسین(ع)

اول)

آن قبل تر ها که دوربین دست می گرفتم می رفتم یک مراسم مذهبی کلی با خودم کلنجار می رفتم که برو بشین  مثل بچه آدم روضه ات را گوش بده این کار ها چیه ؟؟؟بعد تر توی یکی از همین مراسم ها بود که به ذهنم رسید چرا مداح و سخنران مراسم هم نمی روند  جای دیگر و خودشان استفاده کنند جوابش خیلی ساده و راه گشا بود مداح از دستش بر می آید کهمداحی کند و یا سخنران هنر سخنوری دارد و اینطوری سیم عده زیادی پامنبری را وصل می کند هر چند به قول یکی از رفقا همان مداح هم فانتزی اش این است بکه وسط جمع سینه بزند حالا حکایت من دوربینم و محرم هم شبیه همان است با این فرق که پا منبری های من می بینند و پامنبری های مداح و سخنران گوش می دهند.

دوم)

عکس های ادامه مطلب مربوط به بازار تهران و چند روز قبل از محرم سال گذشته است.

این مترو قدیمی ها را حتما دیده اید ،همان نسلی که اول ِاول آمد و من جزو حسرت های زمان کودکی ام  بود که یک بار هم شده صد تومن جور کنم و از ایستگاه حقانی تا مثلا پانزده خرداد را با مترو بروم و بعدش بیایم مدرسه به همه هم دبستانی ها پز بدهم که این همه راه را تنهایی و با مترو رفته ام.از این واگن هاهنوز هم هست...

هرکسی از ظن خود شد یار او

رهبراز اعتماد به دستگاه دیپلماسی و برخی ایرادات در سفر می گوید یکی فقط اعتماد را تیتر می کند و دیگری فقط از ایراد ها می گوید اینها ره بر را خوب نشناخته اند

مجموعه زیر حاصل یک سفر خانوادگی به روستای شهرستانک می باشد .تمام سعی من این بود که تصاویری برای سوغات به همراه خود بیاورم  که مخاطبم  کمتر آنها را دیده باشد تاکید زیادی هم بر روی پوست درختان داشتم .برایم خیلی جالب بودند!!!

پ.ن:اگر تصویری را در سایز بزرگ خواستید در پیام خصوصی شماره آن تصویر را بنویسید و من تصویر را برایتان باسایز بزرگ ایمیل می کنم.

پ.ن:همه تصاویر با لنز پنچاه میلیمتر ودوربین سون دی گرفته شده اند.

لباس درخت

 

چند وقت پیش در دفتر یکی از دوستان نشسته بودیم خواستند فیلم پخش کنند یکی که قبل تر فیلم را دیده بود گفت  این فیلمه خاک بر سری داره برایم خیلی جالب شد که چرا طرف نگفت صحنه سکسی یا هر چیز دیگری گفت خاک بر سری حالا این را می شود تعمیم داد به همه چیزمثلا به کلام و یا به تصویر...،این که گوینده یا فرستنده پیام برای بیان محتوایی که ناهنجار است و یا به زبان ساده تر برای مخاطب پیام اش زشت طلقی می شود از چایگزینی استفاده می کند که نه تنها صورت زشت پیام اول را ندارد بلکه مفهومی را متقل می کند که در بردارند نظر شخصی او هم هست و یا مثلا حضرت امام (ره)وفتی می خواهند بگویند کاباره و یا ... از واژه خانه های فساد در کنار کتابخانه ها استفاده می کنند و می گویند زمانی خانه های فساد در این مملکت از کتابخانه ها بیشتر بوده است.

 

حال بد این روزهایم اصلا برای مذاکره با آمریکا نیست ،برای آنهایی است که به دم درخیمه رسیده اند و منتظر اند امام شان بگو ید برگردند ،واز آن بدتر عده ای که مذاکره را معامله شرف و نان می دانند ونه نرمش قهرمانانه و بسی از این معامله خوشحال اند

 


افتاده بود روی زمین پرواز نمی کرد برش داشتم بهش آب دادم و گذاشتمش روی شاخه درخت

الان حالم خیلی خیلی خوبه

وقال انسان

لعنت به رئیس کار خانه اسلحه سازی

مسلمانی مسلمان دیگر را می کشد و انسانی انسان دیگر را و تنها ذینفع رئیس کار خانه اسلحه سازی است